Program – torek

Torek, 8. november 2016

9 – 9.10   Otvoritev posveta:

  • Damijan Guštin: Pozdrav direktorja Inštituta za novejšo zgodovino
  • Žarko Lazarevič: Uvodni nagovor vodje programskega odbora konference

9.10 – 11.15

Diskusija

11.15 – 11.30   Odmor

11.30 –13.30

Diskusija

14.00    Kosilo za predavatelje

Advertisements